Alle artikelen

Subsidie Provincie Overijssel

In de provincie Overijssel kunnen ondernemers een subsidie aanvragen voor de aanschaf van maximaal 2 elektrische vrachtfietsen. Met een elektrische vrachtfiets wordt bedoeld: een elektrisch aangedreven fiets die bedrijfsmatig wordt ingezet, uitgerust met een laadbak voor het vervoeren van goederen voor zakelijk gebruik, met een minimale laadcapaciteit van 150 liter. Dit initiatief van de provincie Overijssel heeft als doel het bevorderen van duurzaam goederenvervoer. Ondernemers kunnen profiteren van een subsidie die maximaal 30% van de kosten dekt die in aanmerking komen voor subsidie.

De subsidie wordt verstrekt aan bedrijven die aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • De aanvrager staat minimaal 3 maanden ingeschreven in de Kamer van Koophandel.
  • De aanvrager moet de met de subsidie gekochte elektrische vrachtfiets inzetten voor een periode van minimaal 3 jaar na ontvangst van de subsidie.
  • De elektrische vrachtfiets is na 1 december 2023 aangekocht of geleased voor een periode van minimaal 3 jaar.
  • De elektrische vrachtfiets wordt minimaal 5 keer per week gebruikt voor het vervoer van goederen in Overijssel.

Het subsidieplafond voor 2024 is €25.000, en de regeling sluit op 30 november 2024. Zodra het plafond bereikt is, kunnen er geen subsidieaanvragen meer worden ingediend.

Lees hier het uitvoeringsbesluit:
Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel

Voor alle informatie en het aanvragen van een subsidie kunt u terecht op:
Stimulering elektrische vrachtfiets