Alle artikelen

Subsidie duurzame mobiliteit | Gemeente Maastricht

Vanaf 1 januari 2025 krijgen ondernemers in Maastricht te maken met de zero-emissiezone. In minder dan 7 maanden kan een deel van de bestel- en vrachtauto’s die op fossiele brandstoffen rijden het centrum niet meer in. Doe de kentekencheck om daar achter te komen. Kentekencheck

Om de overstap naar emissieloos vervoer voor het MKB in Maastricht te stimuleren en de kosten hiervan te verlagen, heeft de gemeente Maastricht een subsidieregeling voor duurzame mobiliteit geïntroduceerd. Deze regeling is exclusief bedoeld voor MKB’ers of ZZP’ers, met of zonder winstoogmerk, die gevestigd zijn in de gemeente Maastricht.

De subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan een duurzamere mobiliteit voor ondernemers die gevestigd zijn in de gemeente Maastricht. Deze activiteiten omvatten:

  • De zakelijke aanschaf van LEV (Light Electric Vehicle) Die gebruikt wordt voor het transport ten behoeven van de bedrijfsvoering van een onderneming.
  • De zakelijke aanschaf van laadinfrastructuur ten behoeve van het opladen van bedrijfsvoertuigen.
  • Het afsluiten van een zakelijk abonnement om gebruik te maken van een logistieke hub voor bundeling van vervoer en distributie van goederen en/of afval.
  • De aanschaf van een nieuwe elektrische bestelbus, die gebruikt wordt voor het transport ten behoeve van de bedrijfsvoering van een onderneming.

De aanvraag dient op uiterlijk 31 december 2025 te zijn ingediend. Facturen ter onderbouwing van de kosten waarvoor subsidie wordt aangevraagd mogen niet ouder zijn dan 1 januari 2024.

Lees hier de subsidieregeling:
Subsidieregeling Gemeente Maastricht 2024

Voor alle informatie kunt u terecht op:
Subsidie duurzame mobiliteit | Subsidies (gemeentemaastricht.nl)