Alle artikelen

Uitlevering Energiecoaches | Gemeente Den Helder

Gemeente Den Helder verwelkomt vier nieuwe Convy’s voor het project Energiecoaches. Deze aanpak is een combinatie van energiebesparing met arbeidsmarktintegratie door coaches met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Ze bieden huishoudens met een laag inkomen en/of hoge energiekosten praktisch advies over energiebesparing, terwijl ze zelf waardevolle werkervaring op doen. Dit project draagt niet alleen bij aan een duurzamer Den Helder, maar het biedt ook nieuwe kansen voor de betrokken inwoners.

De Energiecoaches gaan de wijken in op de fiets, waardoor ze direct in contact komen met huishoudens die wellicht behoefte hebben aan hun advies. Dit persoonlijke contact versterkt het programma en zorgt ervoor dat zelfs de meest kwetsbare gezinnen bereikt worden. Uit hun onderzoek blijkt dat meerdere bezoeken van een energiecoach een positief effect heeft op de mentale en fysieke gezondheid van inwoners. Er is verbetering in het wooncomfort en bezoeken van een energiecoach zorgen ook voor meer betrokkenheid in de buurt. Inwoners doen bijvoorbeeld vaker mee aan wijkactiviteiten en doen vaker vrijwilligerswerk. Daarom komen de energiecoaches in het vervolg van het project nu twee keer of vaker langs voor een terugkoppeling en om inwoners opnieuw verder te helpen. Daarnaast staan ze in nauw contact met andere hulporganisaties. Zo kunnen de energiecoaches gemakkelijk helpen bij andere hulpvragen.

Het Energiecoaches-project laat zien hoe lokale initiatieven, samenwerking tussen Gemeente Den Helder en de gemeenschap krachtig kunnen zijn. Het bewijst dat duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid elkaar kunnen versterken en biedt een inspiratiebron voor andere gemeenten die een betere toekomst voor iedereen nastreven.